De monteurs van Beers Elektrotechniek zijn gespecialiseerd in zowel woning- als utiliteitsbouw waarbij ze complete elektrotechnische installaties en datanetwerken verzorgen. Bij Beers Elektrotechniek krijgen we energie van duurzame projecten en/of het verduurzamen van woningen door het aanbrengen van LED verlichting, het aansluiten van PV-panelen en door een bijdrage te leveren in de energietransitie. Voor het transformeren van bestaand vastgoed weten wij bij Beers Elektrotechniek wat de beste werkwijze is.

Bovengemiddeld positief

Om kwaliteit te garanderen zetten wij ons onafgebroken in voor een hoog kwaliteitsniveau van het geleverde werk. Door efficiënt te werken, streven ze naar een zo kort mogelijke doorlooptijd van het proces. Ze hebben hun werkwijze geautomatiseerd, waardoor ze snel kunnen schakelen en bovenop de kwaliteit kunnen zitten. Hierdoor vindt er optimale communicatie, zowel intern als met partners en opdrachtgevers, plaats.

Duurzaam bouwen en transformeren

Duurzaamheid speelt een grote rol bij de realisatie van projecten. Voor kleinschalige woningbouw is Beers Elektrotechniek te juiste partner. Bij voorkeur richt zij zich op transformatie van bestaande gebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen en -units en renovatieprojecten in de woningbouw omdat dit belangrijke aspecten zijn van duurzame ontwikkeling. Het renoveren en hergebruiken van bestaande gebouwen…